6.3 Ekonomia społeczna / 6.3.2 Podmioty ekonomii społecznej (1)

6.3 Ekonomia społeczna / 6.3.2 Podmioty ekonomii społecznej (1)

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w Poddziałaniu 6.3.2 Podmioty ekonomii społecznej, w ramach konkursu...

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w Poddziałaniu 6.3.2 Podmioty ekonomii społecznej, w ramach konkursu…