6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną / 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego (2)

6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną / 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego (2)

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego...

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego…