6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu / 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych

6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu / 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działanie...

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działanie…