6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ – Nr naboru RPPK.06.04.02-IZ.00-18-004/17

6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ – Nr naboru RPPK.06.04.02-IZ.00-18-004/17

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w trybie...

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w trybie…