6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych (3)

6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych (3)

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 z dniem 27.08.2018 r. ogłasza konkurs nr RPWP.06.05.00-IZ-00-30-001/18. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa...

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 z dniem 27.08.2018 r. ogłasza konkurs nr RPWP.06.05.00-IZ-00-30-001/18. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa…