6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP (3)

6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP (3)

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS nr RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K02/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS nr RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K02/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego…