6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne – egronomia i przekwalifikowanie

6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne – egronomia i przekwalifikowanie

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 z dniem 16.08.2017 r. ogłasza konkurs nr RPWP.06.06.01-IZ-00-30-003/17. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa...

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 z dniem 16.08.2017 r. ogłasza konkurs nr RPWP.06.06.01-IZ-00-30-003/17. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa…