6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne (przekwalifikowanie)

6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne (przekwalifikowanie)

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 z dniem 30.10.2017 r. ogłasza konkurs nr RPWP.06.06.01-IZ-00-30-005/17. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa...

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 z dniem 30.10.2017 r. ogłasza konkurs nr RPWP.06.06.01-IZ-00-30-005/17. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa…