6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne (RPZ onkokardiologia)

6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne (RPZ onkokardiologia)

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 z dniem 28.03.2018 r. ogłasza konkurs nr RPWP.06.06.01-IZ-00-30-002/18. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa...

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 z dniem 28.03.2018 r. ogłasza konkurs nr RPWP.06.06.01-IZ-00-30-002/18. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa…