7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP (3)

7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP (3)

W dniu 9.02.2018r. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy (PUP) z terenu województwa opolskiego w ramach Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających...

W dniu 9.02.2018r. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy (PUP) z terenu województwa opolskiego w ramach Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających…