7.1 Aktywna integracja / 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe (4)

7.1 Aktywna integracja / 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe (4)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznani jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z dniem 30.11.2018 r. ogłasza nabór wniosków RPWP.07.01.02-IP.03-30-002/18w ramach Poddziałania 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznani jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z dniem 30.11.2018 r. ogłasza nabór wniosków RPWP.07.01.02-IP.03-30-002/18w ramach Poddziałania 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe.