7.1 Infrastruktura drogowa / 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR

7.1 Infrastruktura drogowa / 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 7 Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa,...

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 7 Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa,…