7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej (2)

7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej (2)

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS nr RPLB.07.01-00-IZ.00-08-K02/17 w ramach Regionalnego Programu...

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS nr RPLB.07.01-00-IZ.00-08-K02/17 w ramach Regionalnego Programu…