7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej (3)

7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej (3)

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, jako Instytucja Organizująca Nabór (ION) wzywa do złożenia wniosku o dofinasowanie w ramach Regionalnego...

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, jako Instytucja Organizująca Nabór (ION) wzywa do złożenia wniosku o dofinasowanie w ramach Regionalnego…