7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej (4)

7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej (4)

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej nabór, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym. Przedmiotem naboru są projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu...

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej nabór, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym. Przedmiotem naboru są projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu…