7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (1)

7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (1)

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Numer konkursu: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-189/18 (nr konkursu...

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Numer konkursu: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-189/18 (nr konkursu…