7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (5)

7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (5)

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” ogłasza konkurs o dofinansowanie projektu w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Numer konkursu: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-293/19 (nr naboru w ramach LGD:...

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” ogłasza konkurs o dofinansowanie projektu w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Numer konkursu: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-293/19 (nr naboru w ramach LGD:…