7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe (Dzienne Domy Opieki Medycznej, Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego)

7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe (Dzienne Domy Opieki Medycznej, Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego)

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 z dniem 27.05.2019 r. ogłasza konkurs nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/19. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa...

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 z dniem 27.05.2019 r. ogłasza konkurs nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/19. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa…