7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe (rehabilitacja dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym)

7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe (rehabilitacja dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym)

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 z dniem 28.03.2018 r. ogłasza konkurs nr RPWP.07.02.02-IZ-00-30-001/18. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa...

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 z dniem 28.03.2018 r. ogłasza konkurs nr RPWP.07.02.02-IZ-00-30-001/18. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa…