7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne (RPZ – onkologia dziecięca)

7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne (RPZ – onkologia dziecięca)

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 z dniem 16.08.2017 r. ogłasza konkurs nr RPWP.07.02.02-IZ-00-30-003/17. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa...

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 z dniem 16.08.2017 r. ogłasza konkurs nr RPWP.07.02.02-IZ-00-30-003/17. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa…