7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy (1)

7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy (1)

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 27 lipca 2018 r. II nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego...

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 27 lipca 2018 r. II nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego…