7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna (3)

7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna (3)

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs:ogłasza dwuetapowy konkurs zamknięty nr: RPSW.07.03.00-IZ.00-26-159/17 na składanie...

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs:ogłasza dwuetapowy konkurs zamknięty nr: RPSW.07.03.00-IZ.00-26-159/17 na składanie…