7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna (4)

7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna (4)

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs:ogłasza jednoetapowy konkurs zamknięty nr: RPSW.07.03.00-IZ.00-26-258/19 na składanie...

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs:ogłasza jednoetapowy konkurs zamknięty nr: RPSW.07.03.00-IZ.00-26-258/19 na składanie…