7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej / 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs OSI BYTOM

7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej / 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs OSI BYTOM

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.09.2017 do 31.10.2017 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Promocja samozatrudnienia - konkurs OSI B..

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.09.2017 do 31.10.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Promocja samozatrudnienia – konkurs OSI BYTOM.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień 2018 / II kwartał 2018

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice.

Sposób składania wniosków

Wnioski składane są na formularzu wniosku aplikacyjnego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, wypełnionym w Lokalnym Systemie Informatycznym, dostępnym pod adresem lsi.slaskie.pl.

Wniosek należy przesłać do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) wyłącznie w formie elektronicznej (w formacie .pdf utworzonym za pomocą LSI) z wykorzystaniem platform elektronicznych: e-Usług Publicznych FINN 8 SQL PeUP SEKAP lub Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

1. O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) oraz publicznych służb zatrudnienia.

2. O dofinansowanie aplikować mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenach rewitalizowanych OSI BYTOM.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

2. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności.

3. Wsparcie pomostowe.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone zostały w Regulaminie Konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-036/17

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

19 956 962,42 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Link do pliku

Wzór wniosku o dofinansowanie

Link do pliku

Wzór umowy o dofinansowanie

Link do pliku

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje o procedurze odwoławczej są dostępne w Regulaminie Konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-036/17

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: efs@wup-katowice.pl.

Linki

Strona Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.