7.3 Zakładanie działalności gospodarczej (2)

7.3 Zakładanie działalności gospodarczej (2)

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 20 kwietnia 2018 r. II nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach...

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 20 kwietnia 2018 r. II nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach…