7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej / 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (2)

7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej / 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (2)

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS nr RPLB. 07.06.01-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu...

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS nr RPLB. 07.06.01-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu…