7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym (1)

7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym (1)

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K45/19

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K45/19