8.1.1 Edukacja przedszkolna – projekty konkursowe (7)

8.1.1 Edukacja przedszkolna – projekty konkursowe (7)

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 z dniem 10.06.2019 r. ogłasza konkurs nr RPWP.08.01.01-IZ.00-30-001/19. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa...

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 z dniem 10.06.2019 r. ogłasza konkurs nr RPWP.08.01.01-IZ.00-30-001/19. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa…