8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe (2)

8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe (2)

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 28.06.2019 r. ogłasza konkurs nr RPWP.08.01.02-IZ.00-30-001/19. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa...

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 28.06.2019 r. ogłasza konkurs nr RPWP.08.01.02-IZ.00-30-001/19. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa…