8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy (3)

8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy (3)

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy Działanie 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy z...

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy Działanie 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy z…