8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich (6)

8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich (6)

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich – projekt pozakonkursowy gminy Reszel. Nabór nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-024/17 Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa...

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich – projekt pozakonkursowy gminy Reszel. Nabór nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-024/17 Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa…