8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich. Nabór nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-004/18

8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich. Nabór nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-004/18

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 8 Obszary wymagające...

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 8 Obszary wymagające…