8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, projekt pozakonkursowy gminy Lidzbark Warmiński, nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-027/17

8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, projekt pozakonkursowy gminy Lidzbark Warmiński, nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-027/17

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich – projekt pozakonkursowy gminy Lidzbark Warmiński Nabór nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-027/17 Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa...

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich – projekt pozakonkursowy gminy Lidzbark Warmiński Nabór nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-027/17 Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa…