8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich – projekt pozakonkursowy gminy miejskiej Lidzbark Warmiński, nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-026/17

8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich – projekt pozakonkursowy gminy miejskiej Lidzbark Warmiński, nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-026/17

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich – projekt pozakonkursowy gminy miejskiej Lidzbark Warmiński. Nabór nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-0026/17 Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski...

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich – projekt pozakonkursowy gminy miejskiej Lidzbark Warmiński. Nabór nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-0026/17 Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski…