8.1 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego / 8.1.2 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 – ZIT Konkurs nr: RPSW.08.01.02-IZ.00-26-175/18

8.1 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego / 8.1.2 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 – ZIT Konkurs nr: RPSW.08.01.02-IZ.00-26-175/18

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.08.01.02-IZ.00-26-175/18 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu...

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.08.01.02-IZ.00-26-175/18 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu…