8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego / 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT ZACH (284/18)

8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego / 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT ZACH (284/18)

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Poddziałania 8.1.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Konkurs nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-284/18. Konkurs nie jest podzielony na...

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Poddziałania 8.1.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Konkurs nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-284/18. Konkurs nie jest podzielony na…