8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się / 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie RPSW.08.02.02-IZ.00-26-221/18

8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się / 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie RPSW.08.02.02-IZ.00-26-221/18

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.08.02.02-IZ.00-26-221/18 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu...

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.08.02.02-IZ.00-26-221/18 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu…