8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się / 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT RPSW.08.02.03-IZ.00-26-231/19

8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się / 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT RPSW.08.02.03-IZ.00-26-231/19

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.08.02.03-IZ.00-26-231/19 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu...

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.08.02.03-IZ.00-26-231/19 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu…