8.2 Uzupełnienie deficytów z zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej / 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego

8.2 Uzupełnienie deficytów z zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej / 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi...

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi…