8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie / 8.2.2 Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa

8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie / 8.2.2 Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa

Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji...

Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji…