8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej / 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji (1)

8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej / 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji (1)

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w dniu 28 września 2017 r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy,...

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w dniu 28 września 2017 r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy,…