8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego / 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne (3)

8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego / 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne (3)

Nabór wniosków na projekty na rzecz aktywizacji zawodowej osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz pokrywanie kosztów...

Nabór wniosków na projekty na rzecz aktywizacji zawodowej osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz pokrywanie kosztów…