8.4 Infrastruktura społeczna / 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia (1)

8.4 Infrastruktura społeczna / 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia (1)

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach:Osi...

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach:Osi…