8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego / 8.5.2 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego (projekt pozakonkursowy) (1)

8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego / 8.5.2 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego (projekt pozakonkursowy) (1)

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (DW EFS) w imieniu Instytucji Zarządzającej RPO WŚ na lata 2014-2020 wzywa w trybie pozakonkursowym Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu...

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (DW EFS) w imieniu Instytucji Zarządzającej RPO WŚ na lata 2014-2020 wzywa w trybie pozakonkursowym Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu…