8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego / 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT (projekty konkursowe) RPSW.08.05.04-IZ.00-26-239/19

8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego / 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT (projekty konkursowe) RPSW.08.05.04-IZ.00-26-239/19

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.08.05.04-IZ.00-26-239/19 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu...

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.08.05.04-IZ.00-26-239/19 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu…