8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (28)

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (28)

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "KRAINA MLEKIEM PŁYNĄCA" OGŁASZA NABÓR Nr 7/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 -2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” Cel ogólny 3. Niwelowanie różnic w...

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "KRAINA MLEKIEM PŁYNĄCA" OGŁASZA NABÓR Nr 7/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 -2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” Cel ogólny 3. Niwelowanie różnic w…