8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (33)

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (33)

Nabór wniosków na projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego (typ 7) w działaniu 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego (numer naboru GWA: RPPD.08.06.00-IZ.00-20-038/17)

Nabór wniosków na projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego (typ 7) w działaniu 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego (numer naboru GWA: RPPD.08.06.00-IZ.00-20-038/17)