8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (48)

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (48)

Stowarzyszenie " Lokalna Grupa Działania-Kanał Augustowski" ogłosiło nabór wniosków na operacje z zakresu:Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Typ projektu nr 6 – Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz...

Stowarzyszenie " Lokalna Grupa Działania-Kanał Augustowski" ogłosiło nabór wniosków na operacje z zakresu:Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Typ projektu nr 6 – Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz…