8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (57)

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (57)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 6/2018 w ramach Lokalnej Strategii RozwojuStowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” CEL OGÓLNY 1.: Edukacja i...

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 6/2018 w ramach Lokalnej Strategii RozwojuStowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” CEL OGÓLNY 1.: Edukacja i…