8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (95)

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (95)

NABÓR nr 4 /2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” Cel ogólny 3 Niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarach objętych LSR Cel szczegółowy...

NABÓR nr 4 /2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” Cel ogólny 3 Niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarach objętych LSR Cel szczegółowy…